یکشنبه 17 اسفند 1399
اخبار و اطلاعیه ها


تمدید زمان ثبت نام و ارسال چکیده مقاله در سومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی - بهمن 99 - تا 30 آذر 99

زمان ثبت نام و ارسال چکیده مقاله در سومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی (7 الی 9 بهمن 1399) تار تاریخ 30 آذر 1399 تمدید گردید.

 زمان ثبت نام و ارسال چکیده مقاله در سومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی (7 الی 9 بهمن 1399) تار تاریخ 30 آذر 1399 تمدید گردید.

www.isopcongress.ir