دوشنبه 18 اسفند 1399
اخبار و اطلاعیه ها


تمدید زمان ثبت نام در کنگره گل و گیاهان زینتی تا 30 آبان 1399

زمان ثبت نام و ارسال چکیده مقاله در چهارمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی گل و گیاهان زینتی تا 30 آبان 1399 تمدید شد.

چهارمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی گل و گیاهان زینتی، 8 و 9 بهمن 1399


زمان ثبت نام و ارسال چکیده مقاله در کنگره تا 30 آبان تمدید شد


جهت اطلاع از آخرین اخبار به سایت کنگره مراجعه نمایید

www.isopcongress.ir