شنبه 25 مرداد 1399
اخبار و اطلاعیه ها


برگزاری چهارمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی گل و گیاهان زینتی - بهمن ماه 1399 - دانشگاه شهید چمران اهواز

چهارمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی گل و گیاهان زینتی را در تاریخ 8 و 9 بهمن ماه 1399 در دانشگاه شهید چمران اهواز به صورت مجازی یا نیمه مجازی برگزار می شود.