پنجشنبه 14 مرداد 1400
اخبار و اطلاعیه ها


مجمع عمومی (نوبت دوم) جهت انتخاب سومین دوره هیات مدیره انجمن گل و گیاهان زینتی

جلسه مجمع عمومی (نوبت دوم) جهت انتخاب سومین دوره هیات مدیره انجمن گل و گیاهان زینتی در تاریخ 27 آذر 1398 ساعت 14 در محل سالن آمفی تاتر پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (کرج) برگزار می شود.

 جلسه مجمع عمومی (نوبت دوم) جهت انتخاب سومین دوره هیات مدیره انجمن گل و گیاهان زینتی در تاریخ 27 آذر 1398 ساعت 14 در محل سالن آمفی تاتر پژوهشگاه بیوتکنولوژی
. کشاورزی ایران (کرج) برگزار می شود.
از اعضا محترم انجمن دعوت به عمل می آید در جلسه مذکور حضور بهم رسانند.

 

آدرس: کرج، چهارراه کارخانه قند، بلوار شهید فهمیده، مجموعه موسسات تحقیقات کشاورزی، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران.