یکشنبه 9 آذر 1399
اخبار و اطلاعیه ها


برگزاری مجمع عمومی به طور فوق العاده (نوبت اول)

جلسه مجمع عمومی (نوبت اول) جهت انتخاب سومین دوره هیات مدیره انجمن گل و گیاهان زینتی در تاریخ 6 آذر 1398 ساعت 14 در محل سالن آمفی تاتر پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (کرج) برگزار می شود.

 دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران (نوبت دوم)

بدین وسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران (نوبت اول) که در روز 6 آذر 1398 از ساعت 14 الی 16 به نشانی کرج، چهارراه کارخانه قند، بلوار شهید فهمیده، مجموعه موسسات تحقیقات کشاورزی، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، سالن اجتماعات برگزار می شود، حضور بهم رسانید.

دستورات جلسه:
1- گزارش عملکرد انجمن
2- گزارش مالی انجمن
3- انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان