دوشنبه 3 آذر 1399
اخبار و اطلاعیه ها


کارگاه آموزشی توانمندسازی و تکنیکهای تجاری گل و گیاهان زینتی، 24 مهر

کارگاه آموزشی توانمندسازی و تکنیکهای تجاری گل و گیاهان زینتی، 24 مهر برگزار می گردد.

 

کارگاه آموزشی توانمندسازی و تکنیکهای تجاری گل و گیاهان زینتی، 24 مهر برگزار می گردد. فرصت ثبت نام 20 شهریور 98.