چهارشنبه 14 خرداد 1399
اخبار و اطلاعیه ها


برگزاری مجمع عمومی به طور فوق العاده

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران (نوبت اول) که در روز چهارشنبه 24 مهرماه 1398 جهت انتخاب سومین دوره هیات مدیره انجمن برگزار می شود.

 دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران (نوبت اول)

بدین وسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران (نوبت اول) که در روز چهارشنبه 24 مهرماه 1398 از ساعت 14 الی 16 به نشانی کرج، چهارراه کارخانه قند، بلوار شهید فهمیده، مجموعه موسسات تحقیقات کشاورزی، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، سالن اجتماعات برگزار می شود، حضور بهم رسانید.

دستورات جلسه:
1- گزارش عملکرد انجمن
2- گزارش مالی انجمن
3- انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان