پنجشنبه 19 تیر 1399
اخبار و اطلاعیه ها


سمپوزیوم ملی کشت بافت گیاهی

سمپوزیوم ملی کشت بافت گیاهی در تاریخ 26 تیرماه 1398 در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری برگزار می شود.

 سمپوزیوم ملی کشت بافت گیاهی در تاریخ 26 تیرماه 1398 در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری برگزار می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره  09358004125  تماس بگیرید.