سه شنبه 1 بهمن 1398
اخبار و اطلاعیه ها


حضور انجمن علمی گل و گیاهان زینتی در چهارمین نمایشگاه بین المللی ایران سبز

انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران در چهارمین نمایشگاه بین المللی ایران سبز با هدف توسعه ارتباط محققین و دانشگاهیان با تولیدکنندگان، تجار و فعالان اقتصادی صنعت گل و گیاهان زینتی ایران در چهارمین نمایشگاه بین المللی ایران سبز حضور یافت.