پنجشنبه 19 تیر 1399
اخبار و اطلاعیه ها


برگزاری همایش توسعه گلخانه های کشور

همایش توسعه گلخانه های کشور در روز جمعه مورخ 23 فروردین 98 با حضور متخصصین و صاحبنظران حوزه مهندسی کشاورزی همزمان با دومین روز نمایشگاه بین المللی خزراوراسیا با موفقیت برگزار گردید.