پنجشنبه 19 تیر 1399
اخبار و اطلاعیه ها


ششمین نمایشگاه گل و گیاهان باغبانى، صنایع دستى و سوغات محلى در شهر هشتگرد

ششمین نمایشگاه گل و گیاهان باغبانى، صنایع دستى و سوغات محلى در شهر هشتگرد در تاریخ ٨ تا ١٢ اردیبهشت ١٣٩٨ برگزار مى گردد.

 ششمین نمایشگاه گل و گیاهان باغبانى، صنایع دستى و سوغات محلى در شهر هشتگرد در تاریخ ٨ تا ١٢ اردیبهشت ١٣٩٨ برگزار مى گردد.

علاقه مندان مى توانند جهت ثبت نام غرفه از تاریخ ١٩ اسفند ١٣٩٧ به ادرس هشتگرد، بلوار خبرنگار، فضاى سبز شهردارى هشتگرد مراجعه نمایند.