شنبه 25 مرداد 1399
اخبار و اطلاعیه ها


همایش توسعه گلخانه های کشور

همایش توسعه گلخانه های کشور همزمان با نمایشگاه بین المللی ایران سبز در تاریخ 23 فروردین 98 در سالن 38 محل دائمی نمایشگاههای تهران برگزار می شود.

 

همایش توسعه گلخانه های کشور همزمان با نمایشگاه بین المللی ایران سبز در روز جمعه مورخ 23 فروردین 98 در سالن 38 محل دائمی نمایشگاههای تهران برگزار می شود.

برگزارکنندگان:

انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران

پژوهشکده گل و گیاهان زینتی

دفتر توسعه گلخانه های کشور وزارت جهاد کشاورزی

شرکت نمایشگاهی خزراوراسیا

HPP هلند

نظام مهندسی کشاورزی