دوشنبه 1 مهر 1398
اخبار و اطلاعیه ها


همایش ملی کشاورزی شهری

اولین همایش ملی کشاورزی شهری در تاریخ 6 و 7 بهمن ماه 1397 در بوستان گفتگو تهران برگزار می گردد.

اولین همایش ملی کشاورزی شهری در تاریخ 6 و 7 بهمن ماه 1397 در بوستان گفتگو تهران برگزار می گردد.