جمعه 9 اسفند 1398
اخبار و اطلاعیه ها


نشست تخصصی ساختار بازار گل و گیاه در ایران

نشست تخصصی ساختار بازار گل و گیاه در ایران (چالشهای پیش رو و راهبردهای پیشنهادی) در روز 8 اسفند 1397 برگزار می گردد.

نشست تخصصی ساختار بازار گل و گیاه در ایران (چالشهای پیش رو و راهبردهای پیشنهادی) در روز 8 اسفند 1397 ساعت 15 در محل پژوهشکده گل و گیاهان زینتی در شهر محلات، استان مرکزی برگزار می گردد.
علاقه مندان می توانند جهت ثبت نام اطلاعات خود را از طریق ایمیل انجمن ارسال نمایید.