پنجشنبه 19 تیر 1399
اخبار و اطلاعیه ها


بهنژادی گیاهان زینتی، ظرفیتی پنهان برای کارآفرینی نوآورانه

با توجه به ارزش اقتصادی بالای گل و گیاهان زینتی در جهان با گردش مالی بیش از 300 میلیارد دلار در سال، توجه جدی به بهره برداری از این ظرفیت ضروری است.

 

با توجه به ارزش اقتصادی بالای گل و گیاهان زینتی در جهان با گردش مالی بیش از 300 میلیارد دلار در سال، توجه جدی به بهره برداری از این ظرفیت ضروری است. در حالی که زیر ساختهای اولیه مورد نیاز در این خصوص در کشور موجود است، مهمترین سوال این است که چرا تا کنون برای بهنژادی این گیاهان، کار جدی در بخش‌های خصوصی کشور صورت نگرفته است و تنها یک گزارش در این زمینه موجود است. بنظر می رسد یکی از مهمترین دلایل عدم توسعه بهنژادی در کشور، علیرغم عدم پیچیدگی تکنیکی بهنژادی گیاهان زینتی، نبود شناخت کافی از پتانسیل های عظیم ارزآوری و اشتغالزایی این حوزه می‌باشد. در مقاله ای دکتر پژمان آزادی رئیس انجمن گل و گیاهان زینتی ابتدا ظرفیتهای اقتصادی موجود در حوزه بهنژادی و تولید ارقام جدید در دنیا را ارایه و سپس به برنامه های پژوهشی موجود و در دست اجرا پرداخته است. برنامه‌هایی که در حوزه معرفی ارقام جدید میخک، گلایول، شیپوری، مریم و ژربرا از طریق موتاسیون، دو رگ گیری و مهندسی ژنتیک در کشور انجام گرفته و چرخه کامل تولید تجاری این گیاهان از طریق کشت بافت مورد بحث قرار گرفته است. این برنامه‌ها شامل چرخه تولید گیاهان عاری از ویروس میخک و موتاسیون درون شیشه ای بمنظور تولید ارقام جدید، دستیابی به شیوه تکثیر کشت بافتی و باززایی گلایول، شیپوری و مریم و آغاز برنامه های ایجاد موتاسیون و همچنین برنامه‌های دو رگ گیری در شیپوری، گلایول و ژربرا می‌باشد. در پایان دلایل ضرورت سرمایه گذاری و ایجاد کسب و کارهای دانش بنیان بر این اساس ارایه گردیده است.