چهارشنبه 1 خرداد 1398
اخبار و اطلاعیه ها


نهمین سموزیوم بین المللی گل و گیاهان زینتی جدید، 30 سپتامبر 2019 در کشور مکزیک

نهمین سموزیوم بین المللی گل و گیاهان زینتی جدید، 30 سپتامبر 2019 در کشور مکزیک برگزار می شود.
The 9th ISHS Symposium on New Ornamental Crops will be held Guadalajara, Mexico, from September 30 to October 3 2019.

 نهمین سموزیوم بین المللی گل و گیاهان زینتی جدید، 30 سپتامبر 2019 در کشور مکزیک برگزار می شود.

آدرس سایت سمپوزیوم جهت کسب اطلاعات بیشتر و تاریخهای ثبت نام:

www.newornamentalcrops.com

https://sites.google.com/site/newornamentalcrops/home