چهارشنبه 1 خرداد 1398
اخبار و اطلاعیه ها


انجمن گل و گیاهان زینتی ایران، انجمن منتخب برتر از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1397

انجمن گل و گیاهان زینتی ایران به عنوان انجمن برتر گروه کشاورزی با رتبه الف، از سوی کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1397 برگزیده شد و در تاریخ 28 آذر ماه 1397 با حضور وزیر محترم علوم مورد تقدیر قرار گرفت.

 انجمن گل و گیاهان زینتی ایران به عنوان انجمن برتر گروه کشاورزی با رتبه الف، از سوی کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1397 برگزیده شد و در تاریخ 28 آذر ماه 1397 با حضور وزیر محترم علوم مورد تقدیر قرار گرفت.