چهارشنبه 14 خرداد 1399
اخبار و اطلاعیه ها


نشست تخصصی تجارت گل و گیاهان زینتی

انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران از شرکتها و تولیدکنندگان فعال در زمینه گل و گیاهان زینتی جهت حضور و شرکت در نشست تخصصی تجارت گل و گیاهان زینتی در تاریخ 1 آبان 97 همزمان با برگزاری کنگره ملی گل و گیاهان زینتی دعوت به عمل می آورد.

 

 انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران از شرکتها و تولیدکنندگان فعال در زمینه گل و گیاهان زینتی جهت حضور و شرکت در نشست تخصصی تجارت گل و گیاهان زینتی در تاریخ 1 آبان 97 ساعت 16 همزمان با برگزاری سومین کنگره ملی و دومین کنگره بین المللی گل و گیاهان زینتی دعوت به عمل می آورد.
آدرس: استان مرکزی، شهر محلات، پژوهشکده گل و گیاهان زینتی