یکشنبه 30 تیر 1398
اخبار و اطلاعیه ها


تخفیف ویژه - ثبت نام در دومین کنگره بین المللی و سومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران فقط با مبلغ 100 هزار تومان

50 درصد تخفیف در هزینه ثبت نام دومین کنگره بین المللی و سومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی برای دانشجویان عضو انجمن که تا تاریخ 31 مرداد ماه 97 در کنگره ثبت نام و مقاله خود را ارسال نمایند.

به اطلاع می رساند انجمن گل و گیاهان زینتی ایران جهت حمایت از دانشجویان عضو انجمن و سهولت شرکت در دومین کنگره بین المللی و سومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران (1-3 آبان 97)، مبلغ 50 درصد تخفیف برای دانشجویان عضو انجمن که حداکثر تا تاریخ 31 مرداد ماه 97 در کنگره ثبت نام کرده و مقاله خود را ارسال نمایند، در نظر گرفته است. 


لازم به ذکر است این زمان به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد. 

 

ثبت نام برای دانشجویان عضو انجمن که تا تاریخ 31 مرداد ماه 97 مقاله خود را ارسال نمایند فقط با مبلغ 100 هزار تومان صورت می پذیرد.