چهارشنبه 14 خرداد 1399
اخبار و اطلاعیه ها


آخرین مهلت ثبت نام و ارسال چکیده مقالات و هزینه های ثبت نام ‎دومین کنگره بین المللی و سومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران

آخرین مهلت ثبت نام و ارسال چکیده مقالات و هزینه های ثبت نام دومین کنگره بین المللی و سومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران

آخرین مهلت ثبت نام و ارسال چکیده مقالات به دومین کنگره بین المللی و سومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی 97/05/20 می باشد.