جمعه 31 شهریور 1402
اخبار و اطلاعیه ها


کوتاه از میان خبرها: جلسه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور

در راستای توسعه همکاری ها و مشارکت انجمن ها در حوزه های مختلف علم و فناوری، روز چهارشنبه 29 آبان جلسه روسای انجمن های علمی کشور در ساختمان دفتر نخبگان استان تهران با حضور دکتر ستاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور برگزار گردید.
در راستای توسعه همکاری ها و مشارکت انجمن ها در حوزه های مختلف علم و فناوری، روز چهارشنبه 29 آبان جلسه روسای انجمن های علمی کشور در ساختمان دفتر نخبگان استان تهران با حضور دکتر ستاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور برگزار گردید. در طول این جلسه تعدادی از نمایندگان انجمن های علمی ضمن معرفی انجمن خود به بیان خواسته هایشان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور پرداختند. در این جلسه، دکتر آزادی رئیس انجمن گل و گیاهان زینتی، ضمن اشاره به پتانسیل بالای صنعت گل و گیاهان زینتی جهت ارز آوری و اشتغالزایی، درخواست حمایت از انجمن های تازه تاسیس و ایجاد پارک انجمن های علمی را مطرح نمودند که بتوان از امکانات سالن های همایش ، دفتر دبیرخانه و سالن جلسات آن بهره گرفت، در ادامه ایشان با توجه به اینکه یکی از اهداف انجمن ها ارتباط بین دانش و صنعت است خواستار استفاده از ظرفیت بالای انجمن ها در کانون های دانش و صنعت شدند. در انتهای جلسه آقای دکتر ستاری به بیان دیدگاه های خود پرداختند. ایشان عنوان داشتند که وظیفه اصلی این معاونت حمایت از فناوری و شرکت های دانش بنیان و اشتغالزایی است، لذا از انجمن ها درخواست نمودند که برنامه های خود را جهت عملیاتی شدن آن ارایه دهند. ایشان همچنین ضمن استقبال از پیشنهاد بهر ه گیری از انجمن های علمی جهت هدایت کانون های دانش و صنعت عنوان داشتند که این موضوع را پی گیری خواهند نمود. در ادامه ایشان بیان نمودند که در آینده نقش ویژه ای به انجمن ها در ستادها، کارگروه های شرکت های دانش بنیان و تعیین صلاحیت شرکت های دانش بنیان محول خواهد شد.