دوشنبه 1 مهر 1398

انجمن گل و گیاهان زینتی ایران

 مصرف جهانی گل و گیاهان زینتی (حتی بدون در نظر گرفتن بوته های خشبی و نیمه خشبی برای باغ و فضای سبز) بالغ بر 150 میلیارد یورو در سال برآورد می شود، اهمیت تجاری گیاهان زینتی در دهه های اخیر بصورت چشمگیری افزایش یافته و این امر باعث افزایش معنی دار پژوهشهای صورت گرفته بر روی گل و گیاهان زینتی در دنیا شده است. با توجه به تنوع بسیار زیاد گیاهان زینتی و پتانسیل بالای کشورمان در خصوص تولید و صادرات گل و گیاهان زینتی توجه ویژه به این امر از الزامات توسعه ای در این بخش محسوب می شود.

 ادامه...

کانال تلگرام انجمن

 • دوره آموزشی گل آرایی با گل های طبیعی

  دوره آموزشی گل آرایی با گل های طبیعی در تاریخ27 و 28 تیرماه1398 برگزار می شود.

 • سمپوزیوم ملی کشت بافت گیاهی

  سمپوزیوم ملی کشت بافت گیاهی در تاریخ 26 تیرماه 1398 در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری برگزار می شود.

 • مجله علمی ترویجی گل و گیاهان زینتی

  مجله علمی ترویجی گل و گیاهان زینتی دارای مجوز و تاییدیه علمی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در همه زمینه های پژوهشی و ترویجی گل و گیاهان زینتی مقاله می پذیرد.

 • حضور انجمن علمی گل و گیاهان زینتی در چهارمین نمایشگاه بین المللی ایران سبز

  انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران در چهارمین نمایشگاه بین المللی ایران سبز با هدف توسعه ارتباط محققین و دانشگاهیان با تولیدکنندگان، تجار و فعالان اقتصادی صنعت گل و گیاهان زینتی ایران در چهارمین نمایشگاه بین المللی ایران سبز حضور یافت.

 • برگزاری همایش توسعه گلخانه های کشور

  همایش توسعه گلخانه های کشور در روز جمعه مورخ 23 فروردین 98 با حضور متخصصین و صاحبنظران حوزه مهندسی کشاورزی همزمان با دومین روز نمایشگاه بین المللی خزراوراسیا با موفقیت برگزار گردید.