سه شنبه 28 آبان 1398

انجمن گل و گیاهان زینتی ایران

 مصرف جهانی گل و گیاهان زینتی (حتی بدون در نظر گرفتن بوته های خشبی و نیمه خشبی برای باغ و فضای سبز) بالغ بر 150 میلیارد یورو در سال برآورد می شود، اهمیت تجاری گیاهان زینتی در دهه های اخیر بصورت چشمگیری افزایش یافته و این امر باعث افزایش معنی دار پژوهشهای صورت گرفته بر روی گل و گیاهان زینتی در دنیا شده است. با توجه به تنوع بسیار زیاد گیاهان زینتی و پتانسیل بالای کشورمان در خصوص تولید و صادرات گل و گیاهان زینتی توجه ویژه به این امر از الزامات توسعه ای در این بخش محسوب می شود.

 ادامه...

کانال تلگرام انجمن

 • برگزاری مجمع عمومی به طور فوق العاده

  جلسه مجمع عمومی (نوبت دوم) جهت انتخاب سومین دوره هیات مدیره انجمن گل و گیاهان زینتی برگزار می شود.

 • برگزاری مجمع عمومی به طور فوق العاده

  جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران (نوبت اول) که در روز چهارشنبه 24 مهرماه 1398 جهت انتخاب سومین دوره هیات مدیره انجمن برگزار می شود.

 • دوره آموزشی گل آرایی با گل های طبیعی

  دوره آموزشی گل آرایی با گل های طبیعی در تاریخ27 و 28 تیرماه1398 برگزار می شود.

 • سمپوزیوم ملی کشت بافت گیاهی

  سمپوزیوم ملی کشت بافت گیاهی در تاریخ 26 تیرماه 1398 در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری برگزار می شود.

 • مجله علمی ترویجی گل و گیاهان زینتی

  مجله علمی ترویجی گل و گیاهان زینتی دارای مجوز و تاییدیه علمی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در همه زمینه های پژوهشی و ترویجی گل و گیاهان زینتی مقاله می پذیرد.