شنبه 25 مرداد 1399

گزارش برگزاری کارگاه بین المللی اصلاح مولکولی گیاهان زینتی

 گزارش برگزاری کارگاه بین المللی اصلاح مولکولی گیاهان زینتی

در راستای بهبود ژنتیکی گیاهان زینتی کارگاهی با محوریت اصلاح مولکولی گیاهان زینتی در روزهای 16 و 17 اردیبهشت 1396 در پژوهشکده بیوتکنولوژی ایران توسط انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران و پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی با تعداد 15 نفر شرکت کننده برگزار گردید. این کارگاه در دو بخش تئوری و عملی به شرح زیر انجام گردید.
مجری کارگاه: دکتر پژمان آزادی
همکاران اجرایی:
1- دکتر شهره آریایی نژاد                             5- زهرا حسینی
2- دکتر مریم شهبازی                                 6- نیلوفر یزدانی
3- رها عابدینی                                          7- شهلا خیر خواه
4- علی خسرونژاد                                      8- بهنام حسامی

محل برگزاری: پژوهشکده بیوتکنولوژی ایران

در این کارگاه آقای دکتر یاشیکازو تاناکا و دکتر ماساهیرو می نخستین و تنها تولیدکننده رز، میخک و ارکیده های آبی رنگ در دنیا، دکتر پژمان آزادی، و دکتر مریم جعفرخانی کرمانی به عنوان مدرس حضور داشتند.

بخش تئوری و سخنرانی کارگاه به تفکیک روز:
روز اول
طبق برنامه­ریزی انجام شده کارگاه در روز اول با سخنرانی دکتر Tanaka با موضوع Development of new flower varieties for the flower business: from gene isolation to market و همچنین دکتر Mii با موضوع Biotechnological breeding of ornamental plants شروع شد و در پایان هر سخنرانی نیز طرح پرسش و پاسخ از سخنران­ها توسط شرکت کنندگان صورت گرفت. سپس دکتر آزادی کلاس آموزش تئوری روش‌های انتقال ژن بر اساس جدیدترین روش‌های حال حاضر دنیا برای شرکت کنندگان به طور کامل ارائه نمودند.

در بعد از ظهر کلاس های عملی انتقال ژن توسط مهندس علی خسرو نژاد و خانم مهندس عابدینی برگزار گردید.
بخش های علمی روز اول:
• انتقال پلاسمید به اگروباکتریوم

در این بخش کارگاه انتقال پلاسمید به اگروباکتریوم با پروتکل شوک گرمایی آموزش داده شد.
 

• اگرواینفیلتریشن
در این کارگاه انتقال ژن موقت گیاه به روش اگرواینفیلترایش به داوطلبان آموزش داده شد که در این قسمت انتقال ژن به گلبرگ ژربرا انجام گردید.

 

• انتقال دائمی ژن به گیاه
این بخش نیز شامل اجرای پروتکل انتقال دائمی کاست دارای ژن GUS به دمبرگ گل ژربرا به داوطلبان آموزش داده شد.

هر سه بخش عملی کارگاه به صورت کامل توسط هر داوطلب به طور جداگانه برای یادگیری کامل انجام گردید.

روز دوم
در روز دوم کارگاه با سخنرانی دکتر آزادی موضوع با مهندسی ژنتیک گیاهان زینتی و دکترمریم جعفرخانی کرمانی با موضوع فلوسایتومتری و پلی پلوئیدی در گیاهان زینتی هر کدام به مدت یک ساعت آغاز گردید.در بخش عملی کارگاه نیز مراحل کار با تفنگ ژنی به مدت 1/5 ساعت توسط خانم دکتر محسن‌پور به صورت عملی برای شرکت کنندگان ارائه گردید که این بخش نیز بصورت کامل توسط هر داوطلب انجام گردید.
در بخش دوم کارگاه عملی کار با دستگاه فلوسایتومتری توسط خانم مهندس حسینی به مدت یک ساعت به دانشجویان شرکت کننده به طور کامل ارائه گردید.

بخش تئوری و بیوانفورماتیک روز دوم نیز با موضوع کار با نرم افزار Ve