چهارشنبه 1 اردیبهشت 1400

به خطر افتادن تجارت گل در کنیا

مژگان غیاثی نژاد
" اسلحه‌ای به سینه کشورهای در حال توسعه نشانه گرفته شده است تا دسترسی آن‌ها به بازار تجارت در اتحادیه اروپا محدود ‌شود"

" اسلحه‌ای به سینه کشورهای در حال توسعه نشانه گرفته شده است تا دسترسی آن‌ها به بازار تجارت در اتحادیه اروپا محدود ‌شود" این جمله از اسکاکلر (Ska Keller) عضو آلمانی پارلمان اروپا می‌باشد که از روش اتحادیه اروپا در تنظیم توافق نامه تجاری با آفریقای شرقی در پایان سال میلادی گذشته، وحشت زده شده بود.
این اسلحه به سمت کنیا و" به طور خاص به سمت گل های شاخه بریده " این کشور نشانه گرفته شده بود. تجارت گل یک صنعت پرمنفعت است که ارزش آن بیش از دهها میلیارد یورو در سال است. کنیا یکی از چند کشور بزرگ صادر کننده‌ گل‌های شاخه بریده در دنیا است، به همین دلیل تحمیل گمرکی به روی گل‌های شاخه بریده کنیا به وسیله اروپا، ضربه‌ای شدید طی سال اخیر بوده است. این امر منجر به گران‌تر شدن گل‌های کنیایی نسبت به گل‌های تولیدی در خاک اروپا شد. طی 3 ماهی که آن‌ها در چنین شرایطی قرار گرفته بودند، شورای گل کنیا برآورد درآمدی صادرکنندگان آن کشور را حدود 3 میلیون یورو کاهش داد و در نهایت جهت جلوگیری از افزایش ضرر تولیدکنندگان، نایروبی توافق نامه تجاری را امضاء کرد و اتحادیه اروپا گمرکی را در روز کریسمس حذف نمود. این به این بدان معنا است که صادرکنندگان گل در کنیا تا روز ولنتاین راه صادراتشان باز شد.
با اینکه صنعت گل در آرامش به سر می‌برد اما این ترس وجود داشت که قرارداد مشارکت اقتصادی امضاء شده به وسیله کشورهای آفریقای شرقی در دراز مدت باعث ضرر شود.
قرارداد مشارکت اقتصادی Economic Partnership Agreement (EPA)، کشورهای آفریقایی را وادار می‌کند تا 80% درهای بازار تجارتشان را به روی واردکنندگان اروپایی باز کنند. در عوض کشورهای آفریقایی دسترسی رایگان به بازار تجارت اروپا پیدا می‌کنند. به نظر می‌رسد که اتحادیه اروپا تصویب این قرارداد را سرعت داده است و آن را "هدیه کریسمس برای صادر کنندگان کنیا " نامگذاری نموده است.