جمعه 17 آذر 1402

افزایش کشت و کار گلهای پیازی در هلند

دکتر طیبه نازدار دانش آموخته دکتری گل و گیاهان زینتی دانشگاه فردوسی مشهد

 

سطح زیر کشت گلهای پیازی در هلند در حال افزایش است. از سال 2000 میلادی تا کنون، سطح زیر کشت گلهای پیازی تا میزان 18 درصد افزایش داشته و به 26 هزار هکتار رسیده و بیشتر آن به کشت و کار گل لاله اختصاص یافته است. این در حالی است که از تعداد پرورش دهندگان این گیاه کاسته شده است. در طی سالهای 2000 تا 2017 کشت گل لاله تا 38 درصد افزایش داشته و به 13 هزار هکتار رسیده است. به این مفهوم که تا سال 2017 نیمی از کل سطح زیر کشت گلها در هلند به پیاز لاله اختصاص یافته است. در همین مدت تعداد پرورش دهندگان گل لاله تا 46 درصد کاهش داشته است. به این مفهوم که تعداد کمتری از تولید کنندگان تعداد پیاز لاله بیشتری کشت کرده اند. هر چند که تعداد کل تولید کنندگان گلهای پیازی از سال 2015 تا کنون رشد داشته است. در طی این مدت سطح زیر کشت گلهای لیلیوم و سنبل به میزان 27 و 26 درصد افزایش داشته که این میزان کمتر از سطح زیر کشت گل لاله بوده است. همانند لاله در این بخش نیز تعداد پرورش دهندگان کاهش یافته است.
به نظر می رسد افزایش سطح زیر کشت گل لاله در هلند، به قیمت کاهش سطح زیر کشت سایر گونه های گلهای پیازی مانند نرگس و گلایل تمام شده است. سطح زیر کشت گلایل تا 40 درصد و نرگس تا 19 درصد کاهش یافته است. این کاهش در سطح زیر کشت همگام با کاهش تعداد پرورش دهندگان نرگس و گلایل به میزان 52 و 66 درصد بوده است. به طور خلاصه کاهش در تعداد پرورش دهندگان همگام با افزایش سطح زیر کشت گیاهان پیازی بوده است. در سال 2017 یک پرورش دهنده متوسط پیاز، سطح زیر کشت خود را به حدود دو برابر در مقایسه با سال 2000 رسانده است. استان Noord-Holland بیشترین سهم تولید پیاز گل در هلند را داراست. 50 درصد از کل سطح زیر کشت پیاز در هلند ( در حدود 13 هزار هکتار) در این استان جای دارد. پس از آن استان های Felevoland و Zuid Holland قرار دارند.

منبع:

http://www.hortibiz.com/item/news/flower-bulb-cultivation-continues-to-flourish/